Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels. Wanneer deze regels niet nageleefd worden, kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of zijn/haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

WEL

Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET

Zonder geldige reden in de praktijk aanwezig zijn.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Roken. Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistente en vervolgens naar buiten te gaan.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

Wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.

Zonder toestemming fotograferen of filmen.